Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Poster som är taggade ‘MIK’

Nytt år, nya mål

Varje läsår reviderar vi bibliotekets måldokument utifrån skolans styrdokument och Nacka gymnasiums mål och behov. För läsåret 2015/16 har vi valt att prioritera följande mål: Introduktionsprogrammet. Eleverna på IM-programmet är en snabbt växande elevgrupp på skolan, och vi förstärker vårt samarbete med IM-programmets arbetslag för att tillsammans utveckla mediebeståndet samt genomföra språkutvecklande och läsfrämjande insatser. Medie- och [...]

Du har väl inte missat MIK-veckan?

Begreppet MIK, medie- och informationskompetens, är en term som blivit allt vanligare de senaste åren. Termen är en bearbetning av engelskans media and information literacy och syftar på de många olika typer av läsfärdigheter och förståelser av olika medier som krävs idag för att kunna bedöma, förstå och tillägna sig information i olika former i ett alltmer [...]