Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Poster som är taggade ‘HBTQ’

Nytt år, nya mål

Varje läsår reviderar vi bibliotekets måldokument utifrån skolans styrdokument och Nacka gymnasiums mål och behov. För läsåret 2015/16 har vi valt att prioritera följande mål: Introduktionsprogrammet. Eleverna på IM-programmet är en snabbt växande elevgrupp på skolan, och vi förstärker vårt samarbete med IM-programmets arbetslag för att tillsammans utveckla mediebeståndet samt genomföra språkutvecklande och läsfrämjande insatser. Medie- och [...]

The Art of Being Normal

När David Piper är åtta år får hans klass en skoluppgift där de ska skriva om vad de vill bli när de blir stor. Alla de klassiska drömmarna radas upp: fotbollsspelare i Premier League, skådespelare, premiärminister osv. Men det här är inget som David drömmer om. Istället skriver han: ”I want to be a girl”. The [...]