Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Tema Världen: textseminarium med SB15a & SB15b

Vad kul att träffa eleverna i SB15a och SB15b igen!
I år 1 hade vi en lektion i informationssökning och källkritik när klasserna arbetade med sin första stora skrivuppgift på gymnasiet, en mini-SOU. Nu har de påbörjat ett nytt projekt i kursen samhällskunskap 2, TEMA VÄRLDEN. En del av temaarbetet består av en gruppuppgift där eleverna ska fördjupa  sig i ett land där det pågår en konflikt. I samband med det passar vi på att titta närmare på olika typer av texter.

Inför textseminariet har grupperna fått läsa en text med koppling till sitt land/konflikt. Texterna vi valt ut tillsammans med läraren Sara är: artiklar från dagstidningar och tidskrifter, studentuppsats, utdrag från böcker och texter från myndigheter och organisationers webbplatser. Varje grupp ska få berätta om sin text utifrån ett källkritiskt perspektiv.
Syftet är att eleverna ska få erfarenhet av att läsa och använda olika typer av texter i sina fördjupningsarbeten, en bra övning inför gymnasiearbetet i år 3. Vi har också bett eleverna om att plocka ut begrepp som hör till ämnet och vi kommer också att titta på var och hur man kan hitta texter.

Söktips:
En bra början är att använda Landguiden och i NE:s landfakta för att få en överblick om länders historia och politiska och sociala utveckling. Med förkunskaper blir det sedan lättare att läsa mer fördjupade texter. Globalis , FN-förbundets webbplats om konflikter har ni redan tittat på men det finns mycket bra information hos andra myndigheter och oberoende organisationer. Några av dessa webbplatser hittar du  i bibliotekets länksamling om konflikter. För att söka artiklar i dagstidningar och tidskrifter kan du använda artikeldatabaserna på sidan Digitala lärresurser och i databasen Global Issues in Context finns en användbar sida med länkar till olika konflikter.
Under texseminariet arbetar vi med skrivna texter men här finns också några exempel på källor med ljud och bild. Sveriges Radios sidor, Utrikesrapportering Sveriges Radio, Konflikt i P1 och NE-PLAY .

Nobelpriset i litteratur: Bob Dylan!

Vilken skräll! Årets Nobelpristagare i litteratur 2016 tilldelas alltså till Bob Dylan ”som skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen”.

Så här såg det ut när professor Sara Danius, Svenska Akademiens ständiga sekreterare, tillkännagav  årets Nobelpristagare i litteratur 2016:

Nobelpriset 2016

Nobelpris

Nu på torsdag den 13 oktober är det dags för den Svenska Akademiens  ständige sekreterare Sara Danius att tillkännage vilken författare som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur 2016.

Missa inte direktsändningen av tillkännagivandet från Börssalen här i biblioteket på vår storbildsskärm, torsdag kl 12.50 drar vi igång.

Redan nu kan du delta i vår tävling med kluriga frågor kring Nobelpriset i litteratur. Vi lottar ut fem böcker av förra årets pristagare, Svetlana Aleksjevitj, bland de som har flest  rätt svar.

Välkomna att fira en av litteraturens allra mest speciella dagar med oss i biblioteket!

 

 

Gymnasiearbetstider

Nu är gymnasiearbetet för år 3 i full gång och vi träffar eleverna både på lektioner och i biblioteket.
Många har valt ämnen och formulerat frågeställning och är nu i fasen där man planerar sin undersökning och söker information.

Här av våra bästa söktips:

1. Fastna inte Google i jakten på bra källor.

2. Skaffa dig istället förkunskaper om ditt ämne genom att använda uppslagsverk, tex NE för definition av centrala begrepp.

3. Använd media för att få en överblick över vilka aktörer som är aktiva inom ditt ämne. Media rapporterar ofta om nya forskningsresultat, rapporter och utredningar.
Till exempel kan du i databasen Artikelsök söka artiklar från svenska dagstidningar och tidskrifter. När du hittat en artikel som matchar ditt ämne, titta vilka ämnesord använts för att tagga den artikeln och använd dessa ord när du söker vidare.

Bra frågor att ställa:

  • Vilka begrepp används inom ditt ämne?
  • Finns det aktuell forskning?
  • Vilka forskare/experter uttalar sig?
  • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan?
  • Finns det organisationer som är aktiva i frågan?

Svaren på frågorna kan sedan användas som söktermer i Google, bibliotekskataloger och andra söktjänster eller när du söker vidare genom att gå direkt till olika webbplatser.

Läs mer i bibliotekets guide Bli bättre på att söka information och använd söktjänster du hittar under Digitala lärresurser

Biblioteket skyltar just med med metodböcker om hur man tex genomför intervjuer och enkäter. På bordet hittar du också annan litteratur om vetenskapligt skrivande som du kan ha nytta av i ditt gymnasiearbete.

Lycka till!

 

 

 

ForskarFredag och lärare som forskat

Researchers’ Night är en satsning på vetenskap och forskning som äger rum den sista fredagen i september. I Sverige går det under begreppet Forskarfredag.

Vi passade på att ställa några frågor till Mikael Lerner, lärare i biologi/kemi, och som också bedrivit forskningsstudier i experimentell onkologi.

Mikael med sin doktorsavhandling ”On 13q14 deletions in chronic lymphocytic leukemia” (2008)

Vad heter din avhandling och vad handlar den om?
Min avhandling har titeln On 13q14 deletions in chronic lymphocytic leukemia (2008) och handlar om en av de vanligaste genetiska förändringarna som äger rum i olika typer av cancerceller. I arbetet försökte jag ta reda på vad som gör att många leukemipatienter blir av med just en del av kromosom 13 i sina tumörceller. Genom att studera funktionen hos de gener som går förlorade kunde mina kollegor och jag bland annat visa att dessa gener normalt sett hindrar celldelning. När tumörcellen gör sig av med generna kan den dela sig oftare, något som bidrar till bildandet av tumören.

Varför började du forska?
Eftersom jag läste en forskningsinriktad magisterutbildning på Karolinska Institutet var det naturligt att börja forska. Sedan är det ju väldigt kul att få försöka besvara frågor som ingen ännu har något svar på. Att det blev inom området cancer har dels att göra med att det är ett ämne som berör många men också att man inom ramen för cancerforskning kan undersöka vitt skilda frågor som handlar om allt från grundläggande genetik till behandling av patienter.

Som handledare för gymnasiearbetet, vad tycker du är viktigt att man lär eleverna i den vetenskapliga processen?
En viktig sak är att ställa frågor som går att besvara med specifika experiment eller undersökningar. Om det inte finns en tydlig frågeställning är risken stor att det inte går att dra några slutsatser överhuvudtaget. Inom naturvetenskapen vill vi gärna kunna kvantifiera, alltså sätta ett specifikt värde, på saker. Det är därför viktigt att fråga sig vad det är man mäter och hur man gör det. Men framförallt är det viktigt för eleverna att bibehålla sin nyfikenhet och att inte låta sig nedslås av motgångar. Det har ju visat sig gång efter annan att många av de största upptäckterna sprungit ur experiment som vid första anblicken verkat vara misslyckade. Om eleverna ser till att fördjupa sig i sitt ämnesområde och vågar testa sina idéer så blir gymnasiearbetet bra!

Stort tack Mikael, vi hoppas du lyckas inspirera flera av våra elever inför kommande gymnasiearbete och framtida yrkesval!

Mikael är en av fem lärare på Nacka gymnasium som har doktorerat och som ägnat flera år åt forskningsarbete. Den här veckan finns deras avhandlingar tillgängliga i biblioteket, så kom förbi, bläddra och läs mer om deras frågeställningar och spännande forskningsundersökningar!

Jakobs målning

Bild1

Akrylmålning av Jakob Jansson, 2016

Plötsligt en dag i slutet av förra terminen dök det upp en stor målning ovanför ingången till biblioteket. Det visade sig vara resultatet av Jakob Janssons (f d  TD3) gymnasiearbete. Vi haffade Jakob för att ställa några frågor om målningen:

Hur kom du idén att göra en konstutsmyckning på NG?

Jag hade sett att det fanns många konstverk av elever på skolan så jag tog tillfället i akt att också bidra med ett i kursen gymnasiearbete. Jag ville också testa att överföra en digital skiss till en riktig målning och för första gången måla i stor skala (målningen är 190 x 190 cm).

Målet med projektet var att skapa en målning som är estetiskt tilltalande samt inspirerande för dess åskådare, målningen skall också ge en känsla av gemenskap mellan elever på Nacka Gymnasium.

Vad inspirerade dig till motivet på den här målningen?

Jag ville ha ett motiv som alla elever kunde relatera till. Därför finns Nacka gymnasiums alla olika programinriktningar representerade i målningen. Alla elever kan kan hitta sin individuella inriktning men samtidigt känna sig som en del av en helhet. Den filosoferande, tänkande människan, inspirerad av bronsstatyn Tänkaren (Le Penseur) av Auguste Rodin är en symbol för kunskap och nytänkande. Jag hoppas att skolans elever ska bli inspirerade av målningen, få ökat självförtroende och arbetsvilja.

Tack Jakob Jansson TD3 för den fina målningen och för att vi också får använda din bild av den!

 

 

 

 

 

Raoul Wallenbergs Dag 27 augusti

Raoul Wallenberg var en svensk diplomat som verkade i Ungern i slutet av andra världskriget. Under åren 1944–1945 räddade han tiotusentals ungerska judar från att skickas till nazistiska förintelseläger. För detta kommer man ihåg honom som en hjälte.

Den 27 augusti uppmärksammas årligen Raoul Wallenbergs dag, en nationell dag  för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför dagen erbjuder Raoul Wallenberg Academy ett gratis skolmaterial till landets alla gymnasieskolor. Här är en film om Raoul Wallenberg som ingår i materialet:

I januari 1945 togs Raoul Wallenberg till fånga av sovjetisk militär och fördes till Sovjetunionen. Vad som sedan hände vet man inte säkert, något som varit föremål för en mångårig debatt. Det troligaste är att han dog i fängelse i Moskva 1947, sannolikt mördad.

Källor:
Nationalencyklopedin, ”Raoul Wallenberg”. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/raoul-wallenberg

Raoul Wallenberg Academy http://raoulwallenberg.se/ (hämtad 2016-08-25)

Wikipedia, ”Raoul Wallenbergs Dag” https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Raoul_Wallenbergs_dag&oldid=25144440 (hämtad 2016-08-25)

 

 

Välkommen till ditt skolbibliotek!

Nu är vi tillbaka och drar igång läsåret 2016/17!

Under tors-fredag hälsar vi alla 710 (!) elever i år 1 välkomna, och på måndag ser vi framemot att träffa år 2 och 3 igen.

Mia, Frank, Elisabet och Fabian

Varmt välkomna till ert skolbibliotek!

Normkritik & HBTQ: insatser och förhållningssätt

Läsåret går mot sitt slut och det är dags att följa upp och utvärdera bibliotekets mål för 2015/16.

hbtq2I år har ett av bibliotekets prioriterade mål varit att arbeta normkritiskt utifrån ett HBTQ-perspektiv. Här är några insatser och förhållningssätt som vi har genomfört under året:

  • Fortbildning. Fortbildning har varit avgörande för oss inför arbetet med normkritik och HBTQ. Det har bl a gjort att vi reflekterat och ifrågasatt saker som vi tidigare varit omedveten om. Se tidigare blogginlägg  ”Normkritik, HBTQ och fortbildning”.

  • Bemötande. Att ge ett respektfullt bemötande innebär t ex att vi inte könar elever. Vi säger t ex inte ”hej tjejer” eller ”tjena grabbar”, dels för att vi inte vill förmedla olika värderingar men också för att vi vill inkludera elever som inte känner sig säkra i sin könsidentitet.

  • Kartläggning & analys av biblioteket utifrån HUS-modellen: Var sker i det här rummet och hur upplevs det av eleverna? Är de trygga? Finns det risk för diskriminering och kränkningar?

  • Synliggörande. För att öka tillgängligheten och en inkluderande miljö har vi arbetat mycket med synliggörande av HBTQ både i biblioteket och bibliotekets sociala medier. Vi har t ex avsatt en central plats i biblioteket där vi skyltar med regnbågslitteratur, sett över bibliotekets bokbestånd om HBTQ, samt skapat en sida på bibliotekets hemsida om Normkritik och HBTQ. Där finns även en litteraturlista med ett urval av bibliotekets HBTQ-litteratur. En elev har också ställt ut ett fotografi i biblioteket på temat ”Provocative” som del i sitt gymnasiearbete, som utmanar heteronormen i provocerande syfte för andra elever att reflektera kring. Vi har också medvetet inkluderat författare som synliggör HBTQ-frågor i sitt författarskap i samarbetsprojektet Författarporträtt 2.0.

  • Delat med oss av kunskapen. Vi sammanställde konferensen ”HBTQ i skolan” (arr. MUCF, Skolverket, Forum för levande Historia) i en egen presentation som presenterades för skolans elevhälsoteam. Vi har även haft en kort presentation för hela skolans personal om hur vi arbetar med HBTQ-frågor i biblioteket, och slutligen sammanställt arbetsmaterial om normkritik och HBTQ för lärare att använda i undervisningen.

Bibliotekets insatser och förhållningssätt ingår numera i Nacka gymnasiums Likabehandlingsplan 2016 avseende normkritiskt arbete för hela skolan. Det är vi såklart jätteglada för! Samtidigt så avstannar inte arbetet här.

Att arbeta främjande och förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering är något som vi i skolan måste göra och följa upp varje år. Inför nästa läsår vill vi därför fortsätta arbeta med skolans värdegrundsarbete i någon form.

I artikeln ”Skör trygghet för hbtq-elever” (Lärarnas tidning 160304) kan du läsa mer om varför skolan bör arbeta med normkritik och HBTQ.

 

Fotoprojekt x 2: Vintage + Porträtt

IMG_5382

Esb1 och läraren Anna Edqvist Thulin

Just nu har vi två fotoutställningar av Esb1 i biblioteket! Klassen läser Fotografisk bild1 och har arbetat med två olika projekt, Vintage och Porträtt.

Här har vi två elever som arbetar med hängningen av Porträtt, en uppgift som bestod i att fotografera en äldre person i dagsljus:

IMG_5379IMG_5490

Hör Verina berätta om sitt porträtt av en äldre person:

Foton från utställningen Vintage – studiofoto med styling, ljussättning och bildredigering:

IMG_5492IMG_5487

De här utställningarna får ni bara inte missa, så skynda er hit de få dagar som är kvar innan sommarlovet!