Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Normkritik & HBTQ

Ett av bibliotekets mål är att arbeta normkritiskt. Det gör vi för att vi vill att biblioteket ska vara en plats som är inkluderande och tillgängligt för alla. Vi vill också skapa förståelse och tolerans, så att alla på skolan känner sig trygga och accepterade genom att få vara den man är.

Bibliotekets normkritiska arbete ingår som främjande arbete i Nacka gymnasiums Likabehandlingsplan 2016.

hbtq2

HBTQ
Under läsåret 2015/16 fokuserade vi det normkritiska arbetet utifrån ett HBTQ-perspektiv. En sammanställning av vad vi gjorde kan man läsa i blogginläggen Normkritik, HBTQ och fortbildning och Normkritik och HBTQ: insatser och förhållningssätt.

För att synliggöra bibliotekets HBTQ-litteratur har vi valt att lyfta fram några böcker centralt i biblioteket samt sammanställt litteraturlistan ”HBTQ-litteratur på NGbib”.

För lärare
Vill du arbeta med normkritik och HBTQ i undervisningen? Då rekommenderar vi stödmaterialet ”Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och  gymnasiet” (MUCF) samt utbildningsmaterialet ”HBTQ, normer och makt” (Forum för levande historia). Fler tips hittar du i vår sammanställning Normkritik i undervisningen – arbetsmaterial.

I artikeln ”Skör trygghet för hbtq-elever” (Lärarnas tidning 160304) kan du läsa mer om varför skolan bör arbeta med normkritik och HBTQ.

Elevklubb HBTQ+ och jämställdhet
På Nacka gymnasium finns en elevstyrd HBTQ- och jämställdhetsgrupp, som kämpar för att alla elever ska trivas och må bra oavsett sexuell läggning, kön, religion eller etnisk bakgrund.

Instagram: hbtqnackagymnasium

Lämna en kommentar