Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Språklexikon

Norstedts engelska ord
Digital version av Norstedts ordbok eng-sve/sve-eng.

Google Translate
Översätt text, webbplats eller dokument från ett 50-tal olika språk.

Lexin
Lexikon på femton minoritetsspråk