Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Textseminarium med SM16

Textsem

Eleverna i SM16 ska i kursen Samhällskunskap 1 arbeta med internationella konflikter, där de två och två ska skriva en rapport om en pågående konflikt. En del i uppgiften är att eleverna ska använda flera olika källor och vi på biblioteket har tillsammans med läraren Markus tagit fram exempel på olika typer av texter som handlar om de valda konflikterna. Texterna vi valt ut är artiklar från dagstidningar och tidskrifter, en studentuppsats från ett universitet, utdrag från böcker och texter från myndigheter och organisationers webbplatser.

Syftet är att eleverna ska få erfarenhet av att läsa och använda olika typer av texter i sina fördjupningsarbeten som en bra övning inför gymnasiearbetet i år 3.

Förra veckan fick eleverna läsa och diskutera sin text utifrån ett källkritiskt perspektiv och idag ska varje grupp ska kort få berätta om sin text för sina klasskamrater. Vi bibliotekarier kommer att leda lektionen och kommer också att visa  hur och var man hittar olika typer av texter.

Söktips till er elever:
En bra början är att använda Landguiden och NE:s landfakta för att få en överblick om länders historia samt politiska och sociala utveckling.

Med förkunskaper blir det sedan lättare att läsa mer fördjupade texter som handlar om er konflikt. Globalis, FN-förbundets webbplats om konflikter är ett tips, men det finns även mycket bra information hos  myndigheter, t ex på webbplatsen säkerhetspolitik.se (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Lifos (Migrationsverkets rätts- och landinformationssystem).

Fler länkar till användbara källor hittar du bibliotekets länksamling om konflikter. För att söka artiklar i dagstidningar och tidskrifter kan du använda artikeldatabaserna på sidan Digitala lärresurser, och i ämnesdatabasen Global Issues in Context finns t ex en användbar sida med länkar till olika konflikter.

Under textseminariet har vi bara arbetat med skrivna texter men här finns också några exempel på bra källor med ljud och bild.
Sveriges Radios sidor har bl a  Utrikesrapportering Sveriges Radio och Konflikt i P1 och Utrikespolitiska institutet har filmade föreläsningar från gymnasiedagar om aktuella internationella frågor.

Biblioteket har även böcker om olika länder och konflikter som vi gärna hjälper er att söka fram.

Lämna en kommentar