Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Bokrecensioner i Google Formulär

Under det här läsåret har biblioteket en läskampanj som vi kallar #ngläser. Syftet med läskampanjen är framför allt att synliggöra läsandet på skolan genom olika aktiviteter som planeras med lärarna.

En aktivitet är att låta elever skapa bokrecensioner i undervisningen för att marknadsföra böcker i biblioteket. Vi började med att skapa ett Google Formulär tillsammans med vår IT-chef. På skolan använder vi Google Apps For Education (GAFE) i undervisningen, vilket avgjorde valet av digitalt redskap. Frågorna i formuläret bestod av bokens titel, författarens namn, rubrik på recensionen t ex ”Life as a wallflower”, själva recensionstexten och bokens betyg skala 1-5. Eftersom bokrecensionerna skulle fungera som bokmärken fick vi begränsa antalet ord. Rubriken fick vara max 10 ord och själva recensionen begränsades till 100 ord. Vissa frågor valde vi att göra frivilliga, t ex elevens namn och klass om eleven ville vara anonym.

Vi ville också ta fram en logga för #ngläser, och skapade därför en elevtävling tillsammans med bildläraren Anna. Vann gjorde Ebba Österlund (SU14) . Snyggt va?! Loggan används också i andra aktiviteter för #ngläser, och vi beställde även en regnbågsfärgad logga för HBTQ-litteratur:

rosa MgreenblueRegnbage
När formuläret var klart och loggan införd i mallen för bokrecensionerna, skapade vi en länk till formuläret som delades med sv- och engelsklärare. Efter att eleverna lånat och läst valfri bok från biblioteket fick de själva fylla i formuläret under en lektion. Eftersom formuläret var så kortfattat har vissa lärare gjort det som ett komplement till inlämningsuppgiften. Några lärare har även låtit eleverna lämnat in texten till dem först för rättning innan den slutgiltiga versionen kopierades in i formuläret.

Så fort alla elevrecensioner kommit in i formuläret överför vi dom till ett Excelark som vi innan kopplat till en Word-mall för bokrecensionerna. På så vis kommer recensionerna in i mallen, och så är det bara för oss att skriva ut, laminera och klippa isär till bokmärken:


Ibland har vi även gjort bokutställningar i biblioteket tillsammans med klassen och deras bokrecensioner:

Bokutställning med elevrecensioner

När vi skapat alla bokrecensioner raderar vi svaren i formuläret för nästa klass att fylla i. Lätt som en plätt? Absolut inte. Framför allt kopplingar mellan formulär, Excel och Wordmall har krävt kompetens och delaktighet från skolans IT-chef. Men det är ett bra sätt att att få till ett samarbete mellan biblioteket, IT-chef, lärare och elever. Och att synliggöra läsandet såklart!

Lämna en kommentar