Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Tema Världen: textseminarium med SB15a & SB15b

Vad kul att träffa eleverna i SB15a och SB15b igen!
I år 1 hade vi en lektion i informationssökning och källkritik när klasserna arbetade med sin första stora skrivuppgift på gymnasiet, en mini-SOU. Nu har de påbörjat ett nytt projekt i kursen samhällskunskap 2, TEMA VÄRLDEN. En del av temaarbetet består av en gruppuppgift där eleverna ska fördjupa  sig i ett land där det pågår en konflikt. I samband med det passar vi på att titta närmare på olika typer av texter.

Inför textseminariet har grupperna fått läsa en text med koppling till sitt land/konflikt. Texterna vi valt ut tillsammans med läraren Sara är: artiklar från dagstidningar och tidskrifter, studentuppsats, utdrag från böcker och texter från myndigheter och organisationers webbplatser. Varje grupp ska få berätta om sin text utifrån ett källkritiskt perspektiv.
Syftet är att eleverna ska få erfarenhet av att läsa och använda olika typer av texter i sina fördjupningsarbeten, en bra övning inför gymnasiearbetet i år 3. Vi har också bett eleverna om att plocka ut begrepp som hör till ämnet och vi kommer också att titta på var och hur man kan hitta texter.

Söktips:
En bra början är att använda Landguiden och i NE:s landfakta för att få en överblick om länders historia och politiska och sociala utveckling. Med förkunskaper blir det sedan lättare att läsa mer fördjupade texter. Globalis , FN-förbundets webbplats om konflikter har ni redan tittat på men det finns mycket bra information hos andra myndigheter och oberoende organisationer. Några av dessa webbplatser hittar du  i bibliotekets länksamling om konflikter. För att söka artiklar i dagstidningar och tidskrifter kan du använda artikeldatabaserna på sidan Digitala lärresurser och i databasen Global Issues in Context finns en användbar sida med länkar till olika konflikter.
Under texseminariet arbetar vi med skrivna texter men här finns också några exempel på källor med ljud och bild. Sveriges Radios sidor, Utrikesrapportering Sveriges Radio, Konflikt i P1 och NE-PLAY .

Lämna en kommentar