Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Normkritik & HBTQ: insatser och förhållningssätt

Läsåret går mot sitt slut och det är dags att följa upp och utvärdera bibliotekets mål för 2015/16.

hbtq2I år har ett av bibliotekets prioriterade mål varit att arbeta normkritiskt utifrån ett HBTQ-perspektiv. Här är några insatser och förhållningssätt som vi har genomfört under året:

  • Fortbildning. Fortbildning har varit avgörande för oss inför arbetet med normkritik och HBTQ. Det har bl a gjort att vi reflekterat och ifrågasatt saker som vi tidigare varit omedveten om. Se tidigare blogginlägg  ”Normkritik, HBTQ och fortbildning”.

  • Bemötande. Att ge ett respektfullt bemötande innebär t ex att vi inte könar elever. Vi säger t ex inte ”hej tjejer” eller ”tjena grabbar”, dels för att vi inte vill förmedla olika värderingar men också för att vi vill inkludera elever som inte känner sig säkra i sin könsidentitet.

  • Kartläggning & analys av biblioteket utifrån HUS-modellen: Var sker i det här rummet och hur upplevs det av eleverna? Är de trygga? Finns det risk för diskriminering och kränkningar?

  • Synliggörande. För att öka tillgängligheten och en inkluderande miljö har vi arbetat mycket med synliggörande av HBTQ både i biblioteket och bibliotekets sociala medier. Vi har t ex avsatt en central plats i biblioteket där vi skyltar med regnbågslitteratur, sett över bibliotekets bokbestånd om HBTQ, samt skapat en sida på bibliotekets hemsida om Normkritik och HBTQ. Där finns även en litteraturlista med ett urval av bibliotekets HBTQ-litteratur. En elev har också ställt ut ett fotografi i biblioteket på temat ”Provocative” som del i sitt gymnasiearbete, som utmanar heteronormen i provocerande syfte för andra elever att reflektera kring. Vi har också medvetet inkluderat författare som synliggör HBTQ-frågor i sitt författarskap i samarbetsprojektet Författarporträtt 2.0.

  • Delat med oss av kunskapen. Vi sammanställde konferensen ”HBTQ i skolan” (arr. MUCF, Skolverket, Forum för levande Historia) i en egen presentation som presenterades för skolans elevhälsoteam. Vi har även haft en kort presentation för hela skolans personal om hur vi arbetar med HBTQ-frågor i biblioteket, och slutligen sammanställt arbetsmaterial om normkritik och HBTQ för lärare att använda i undervisningen.

Bibliotekets insatser och förhållningssätt ingår numera i Nacka gymnasiums Likabehandlingsplan 2016 avseende normkritiskt arbete för hela skolan. Det är vi såklart jätteglada för! Samtidigt så avstannar inte arbetet här.

Att arbeta främjande och förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering är något som vi i skolan måste göra och följa upp varje år. Inför nästa läsår vill vi därför fortsätta arbeta med skolans värdegrundsarbete i någon form.

I artikeln ”Skör trygghet för hbtq-elever” (Lärarnas tidning 160304) kan du läsa mer om varför skolan bör arbeta med normkritik och HBTQ.

 

Lämna en kommentar