Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Normkritik, HBTQ & fortbildning

Ett av bibliotekets prioriterade mål är att arbeta normkritiskt. Det gör vi för att vi vill att biblioteket ska vara en plats som är inkluderande och tillgängligt för alla. Vi vill också skapa förståelse och tolerans, så att alla på skolan känner sig trygga och accepterade genom att få vara den man är.

WOMEN can be strong

”WOMEN can be strong”
Foto: Paul Musoke ESB3

Under läsåret 2015/16 har vi valt att fokusera på HBTQ för att synliggöra och ifrågasätta heteronormen.

Det första som vi gjorde var att fortbilda oss, bl a genom konferensen ”HBTQ i skolan” (arr. MUCF, Skolverket, Forum för levande Historia). Förutom definitioner och olika begrepp blev vi även medvetna om vilka problem man som ung HBTQ-person upplever i skolan och att unga HBTQ-personer är betydligt mer utsatta för diskriminering, våld och trakasserier än andra.

I syfte att skapa en tryggare skola sammanställde vi konferensen i en egen presentation, HBTQ i skolan, som visades för skolans elevhälsoteam. Vi tipsade också om filmade föreläsningar från konferensen. Vi har även haft en kort presentation för skolans personal om hur vi arbetar med HBTQ-frågor i biblioteket, och informerat om nytt utbildningsmaterial för lärare att använda i undervisningen: Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet (MUCF) och HBTQ, normer och makt (Forum för levande historia).

Fortbildning har varit nödvändigt för oss i arbetet med normkritik och HBTQ. Många gånger är man inte medveten om sina egna normer, och vi har själva fått reflektera över vad vi omedvetet förmedlar till eleverna.

I ett annat blogginlägg kommer vi berätta mer om våra konkreta insatser och förhållningssätt avseende normkritiskt arbete, som numera ingår i Nacka gymnasiums Likabehandlingsplan 2016.

 

Lämna en kommentar