Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Mini-SOU om utanförskap

statens-offentliga-utredningar2

Efter en intensiv vecka med flera intressanta föreläsningar på temat UTANFÖRSKAP  ska nu eleverna få fördjupa sig i ett samhällsproblem och komma med ett förslag på förbättrad lagstiftning alternativt åtgärder med syfte att motverka kriminalitet och utanförskap. Arbetet ska redovisas i form av en ”mini- SOU” (Statens offentliga utredningar).

Biblioteket har läst i MORGONTIDNINGEN.se att uppdraget faktiskt kommer från justitieministern direkt. Regeringen vill ha hjälp med att snabbutreda hur man kan komma tillrätta med problem knutna till brottsbekämpning, kriminalvård eller utanförskap.

”Vi ser det som en hittills oprövad möjlighet att låta ambitiösa och välutbildade ungdomar bidra med sin kunskap och nya infallsvinklar”, skriver MORGONTIDNINGEN.se.

I veckan får eleverna ett Kommittédirektiv från ansvariga ministrar i regeringen och skolbiblioteket kommer att stötta eleverna  bla genom  utbildning i informationssökning och källkritik. Det är förstås oerhört viktigt att utredningarna vilar på en vetenskaplig grund!

Apropå källkritik så har biblioteket problem med att hitta vem eller vilka som egentligen står bakom MORGONTIDNINGEN.se …

Några tips på användbara webbplatser:

Brå (Brottsförebyggande rådet) – en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer och bedriver forskning. Har en egen webbplats för just skolan, Brottsrummet

Kriminalvården – ansvarar för häkten, fängelser och frivård

lagrummet.se - är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Sidan Rättsprocessens olika steg är en bra hjälp för att förstå hur lagar kommer till och hur man hittar de olika dokument som kommer till under arbetets gång.

Polisen

Rättsmedicinalverket – är en av flera aktörer i rättskedjan med ansvar för bl a rättspsykiatri

Socialstyrelsen - är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg

Folkhälsomyndighetenen nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa

Länkar till uppslagsverk, artikeldatabaser och söktjänster för akademiska uppsatser från svenska universitet och högskolor hittar ni på bibliotekets sida Digitala Lärresurser.

Bibliotekets presentation hittar ni här!

Lämna en kommentar