Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Livscykelanalys

 

5758692891_00c0213e71

Bananas by Tabsinthe via Compfight cc (CC BY 2.0)

Nu har NB1  fått i uppgift att  göra en livscykelanalys av en matvara: från råvara – produktion – förädling – transport – konsumtion till avfall.

Resultatet ska presenteras i en faktabroschyr. Kaffe, kakao, bananer, bomull, jätteräkor, soja, palmolja och ris är de matvaror som ska analyseras.

Biblioteket är med och inleder med en lektion i informationssökning & källkritik. Vi kommer att googla tillsammans och diskutera olika typer av källor ur ett källkritiskt perspektiv.

Vi kommer också att titta på skolans artikeldatabaser och några sökvägar för vetenskaplig information.

Användbara webbplatser finns i bibliotekets länksamling taggade med ”hållbar utveckling” och här finns min presentation.

Lämna en kommentar