Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Du har väl inte missat MIK-veckan?

Begreppet MIK, medie- och informationskompetens, är en term som blivit allt vanligare de senaste åren. Termen är en bearbetning av engelskans media and information literacy och syftar på de många olika typer av läsfärdigheter och förståelser av olika medier som krävs idag för att kunna bedöma, förstå och tillägna sig information i olika former i ett alltmer komplext mediesamhälle, vid sidan av traditionell textförståelse och källkritik. För hur ska man exempelvis gå tillväga när man granskar nyhetsgrafik källkritiskt? Och hur kan man förhålla sig kritiskt till inlägg som delas i sociala medier?

I Sverige har Statens medieråd varit drivande i att lansera MIK-begreppet och uppmärksammar årligen dessa frågor under en särskild MIK-vecka. Startskottet för årets MIK-vecka äger rum idag, den 9 februari och här kan du läsa mer om de olika satsningar som Statens medieråd väljer att lyfta fram denna gång. Bland annat uppmärksammas Safer internet day tisdagen den 10 februari. Det finns även gott om tips för hur man kan jobba med förståelse av olika typer av medier på sajtens ordinarie sidor. Den så kallade No hate-podden har tagits fram för att användas i undervisning om näthat exempelvis, och är ett rikt material. Statens medieråds egen definition av MIK är ”att förstå mediers roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier”, och här är deras kortfilm på temat.

För dig som vill fördjupa dig mer i MIK-begreppet finns även två utmärkta skrifter fritt tillgängliga online, dels forskningsantologin Medie- och informationskompetens (2014) utgiven av Svensk biblioteksföreningen, dels skriften Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen utgiven av Unesco (2011). Det finns också ett par intressanta föreläsningar på UR som vidare lyfter dessa frågor och där bland annat Källkritik i nätets tidevarv samt Framtidens läromedel 2014 fokuserar på nya sätt och metoder att tänka kring MIK.

Lämna en kommentar