Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Projekt Utanförskap

I onsdags rullades den röda mattan ut i E003 när SB1:orna invigde nytt projekt på temat Utanförskap! Sara och Jenny presenterade det ämnesövergripande projektet mellan sociologi och samhällskunskap som ska resultera i att eleverna producerar en egen SOU (Statens offentliga utredningar).

Biblioteket har läst i MORGONTIDNINGEN.se att uppdraget kommer från justitieministern direkt. Regeringen vill ha hjälp med att snabbutreda hur man kan komma tillrätta med problem knutna till brottsbekämpning, kriminalvård eller utanförskap. ”Vi ser det som en hittills oprövad möjlighet att låta ambitiösa och välutbildade ungdomar bidra med sin kunskap och nya infallsvinklar”, skriver MORGONTIDNINGEN.se.

I veckan får eleverna  ett Kommittédirektiv från ansvariga ministrar i regeringen och biblioteket kommer att stötta eleverna  bl a genom  utbildning i informationssökning och källkritik. Det är förstås oerhört viktigt att utredningarna vilar på en vetenskaplig grund.

Apropå källkritik så har biblioteket problem med att hitta vem eller vilka som egentligen står bakom MORGONTIDNINGEN.se …

Några länktips:

Brå (Brottsförebyggande rådet) – en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer och bedriver forskning.

Kriminalvården – ansvarar för häkten, fängelser och frivård

lagrummet.se - är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation

Polisen

Rättsmedicinalverket – är en av flera aktörer i rättskedjan med ansvar för bl a rättspsykiatri

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg

Sveriges domstolar

Länkar till uppslagsverk, söktjänster för akademiska uppsatser från svenska universitet och högskolor och artikeldatabaser hittar ni på bibliotekets sida Digitala Lärresurser.

Lämna en kommentar