Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Årets skolbibliotek 2012!

Maria Åsberg, Ingemar Fransson och Elisabet Brandberg. Foto: Malin Hellström Samuelson

Den 29 oktober vann vi priset för Årets skolbibliotek 2012!

Priset består av äran, ett vandringspris i form av en tavla av Sven Nordqvist (centralt placerad vid infodisken), ett diplom samt ett författarbesök. 

Men vad är det som gör att vårt skolbibliotek har utnämnts till ett av de bästa i Sverige?

Det hela börjar med att vem som helst får föreslå ett skolbibliotek till Nationella skolbiblioteksgruppen. I vårt fall var det två personer, helt oberoende av varandra, som skickat in Nacka gymnasiums bibliotek som förslag. Juryn kontaktar sedan skolledningen på skolorna för komplettera med information om skolans biblioteksverksamhet. Juryn, som består av företrädare för Skolledarförbundet, DIK, Sv Biblioteksförening, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, väljer sedan ut tre skolor som blir officiellt nominerade.

Priset går till en skola som arbetar klokt och kreativt på att utveckla sitt bibliotek, och här är juryns motivering till varför Nacka gymnasiums bibliotek är Årets skolbibliotek 2012:

”Skolbiblioteket på Nacka gymnasium utmärks av en dynamisk, pedagogisk verksamhet. Skolbibliotekarierna bedriver ett målinriktat arbete med att utveckla elevernas informationskompetens och satsar offensivt på att främja elevers läsning. Detta arbete görs tillsammans med skolans lärare och elever samt med skolledningens aktiva stöd. Biblioteket visar prov på nytänkande där utvecklingsområden anpassas till ny teknik och pedagogik. Biblioteket har en självklar plats i skolans digitala satsning och är en uppskattad resurs för Nacka gymnasiums elever”.

Själva tycker vi juryn har träffat mitt i prick!
På bara två har vi lyckats utveckla ett traditionellt skolbibliotek till en dynamisk och digital lärmiljö i samband med skolans 1-1satsning. Vi hade bra förutsättningar att utgå ifrån, och med ett team av IT-chef, IT-pedagog och lärare som ville samarbeta har vi lyckats skapa ett modernt skolbibliotek som är väl integrerat i skolan. Dessutom fanns en skolledning som var beredd på att satsa pengar på en förnyad biblioteksverksamhet. Till sist får vi inte glömma samarbetet med eleverna, som bl a har lett till en bokcirkel och flera gästinlägg på bibliotekets blogg .

Det arbete som vi har lagt ner har vi också varit bra på att dokumentera, utvärdera och dela med oss, bl a via bibliotekets blogg, Twitter och Facebook-sida.

Nu väntar nya spännande projekt. Just nu jobbar vi och några lärare med att utveckla skolans uppsatsmall till en webbresurs kring vetenskapligt skrivande. Inför utvecklingen av det nya gymnasiearbetet kommer vi också att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med lärare och skolledare. Vi har dessutom ansökt om projektpengar från Kungliga biblioteket med Södertörns Högskolebibliotek och lärarutbildningen, med syfte att skapa en progressiv modell för uppbyggnad av elevers och studenters informationskompetens när det gäller källkritisk informationsanvändning.

Samtidigt står vi inför en tuff utmaning, nämligen att Ingemar, vår biblioteksassistent gått i pension och att vi inte får någon efterträdare. Det betyder att vi att vi måste fortsätta hitta nya sätt att jobba på, och trots en man mindre kommer vi att försöka hålla fast vid vår tidigare interna överenskommelse, regel nr 1:
att ha roligt på jobbet!

2 kommentarer

  1. Filippa skriver:

    Ni är inte bara otroligt kunniga utan också inspirerande! Jag ser verkligen fram emot att följa era viktiga projekt framöver.

    Fortsätt att hålla oss informerade genom era trevliga puffar på FB – spännande!!!

  2. Nacka gymnasiums bibliotek skriver:

    Tack Filippa, så roligt att du uppskattar vår verksamhet! Vi ses på FB :)

Lämna en kommentar