Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Arkivet för kategorin ‘Normkritik’

Book Review: ”Every Day”

”Normbreaking”, ”good message” och ”I just couldn´t stop reading” var några av reaktionerna från elever i SB15b, som läst David Levithans ungdomsbok Every Day (2012) i Engelska 6 (lärare Erelinda Gashi). Boken har ett tydligt transgender-tema, där huvudpersonen En vaknar upp i en ny kropp varje dag. Vi är glada att kunna dela med oss två av elevernas bokanalyser [...]

Normkritik & HBTQ: insatser och förhållningssätt

Läsåret går mot sitt slut och det är dags att följa upp och utvärdera bibliotekets mål för 2015/16. I år har ett av bibliotekets prioriterade mål varit att arbeta normkritiskt utifrån ett HBTQ-perspektiv. Här är några insatser och förhållningssätt som vi har genomfört under året: Fortbildning. Fortbildning har varit avgörande för oss inför arbetet med normkritik [...]

Normkritik, HBTQ & fortbildning

Ett av bibliotekets prioriterade mål är att arbeta normkritiskt. Det gör vi för att vi vill att biblioteket ska vara en plats som är inkluderande och tillgängligt för alla. Vi vill också skapa förståelse och tolerans, så att alla på skolan känner sig trygga och accepterade genom att få vara den man är. Under läsåret [...]